فرهنگ و هنر

۱.۵ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

جادوی نور – قسمت اول

در این برنامه محمد معرفی فیلم “شلاق” به کارگردانی “دیمین شزل” را بهانه ای میکند برای طرح یک موضوع: “تد...