ورزش و سرگرمی

۱۷ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت هفدهم

در قسمت هفدهم به وقت آرامش نمایش کوتاهی داریم از رابطه ی دختر و پدر. چه چیزی از این آرامبخش‌تر و زیباتر میشناسید ؟ اگر از مردانی که...
۱ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

فان تایم – قسمت اول

در قسمت اول “فان تایم” ویدیوهای بامزه ای داریم از فوتبال و بسکتبال و تنیس. امیدواریم لذت ببرید و قسمت های بعدی این برنام...
۳۵ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت سی و پنجم

همونطور که میدونید کشف آتیش توسط انسان نخستین,یکی از بزرگترین و اثرگذارترین کشف های بشر بود. رعد و برقی که به درخت ها می خورد و آتیش...