برچسب: اقیانوس

۴۲به وقت آرامش بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت چهل و دوم

شگفتی های جهان بیشمارن! در آن ژرف دریا شگفتی بماند که یونانیش اقیانوس خواند «نظامی» بله, در قسمت ۴۲ برنامه «به وقت آرامش» میریم تو د...
۲۵ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت بیست و پنج

چند وقته که دوست داشتید با خیال راحت کنار ساحل بشینید و به صدای دریا گوش کنید؟ شنیدن صدای دریا به شما هم آرامش بی نهایت میده یا نه ؟...
۲۱ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت بیست و یکم

در قسمت بیست و یکم موسیقی نداریم. فقط و فقط قصد داریم تا به تماشای عظمت و دنیای وال ها در زیر اقیانوس ها بنشینیم. امیدواریم لذت ببری...
۲۰ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت بیستم

در قسمت بیستم “به وقت آرامش” با هم سفری داریم به دنیای زیر آب. جایی که همیشه برای آدمی عجایب جدیدی برای ارائه دارد و هنو...
۱۹ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت نوزدهم

در این قسمت از این برنامه تصاویری از شهرهای ساحلی برای شما انتخاب کرده ایم. آیا شما هم دوست داشتید در یک شهر ساحلی زندگی کنید و هرچن...