برچسب: شیشه

شیش_First_Frame بعدا مشاهده کنیداضافه شد

آموزش ترمیم شیشه خودرو

بر اتفاقاتی مثل برخورد سنگ به شیشه جلو خودرو، این بخش از خودرو به راحتی دچار شکستن یا سنگ خوردگی می شود. این اتفاق می تواند منجر به...
dodi_k_First_Frame بعدا مشاهده کنیداضافه شد

مراحل دودی کردن شیشه خودرو

مراحل دودی کردن شیشه خودرو : امروزه دودی کردن شیشه های خودرو هم به خاطر جلوه زیباتری که به خودرو می دهد و هم به علت کمک به سیستم تهو...