برچسب: نیلسوTV

۲ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

آیین شهروندی – قسمت دوم

در این قسمت از آیین شهروندی به مسئولیت‌هایی خواهیم پرداخت که هر شهروندی در زندگی اجتماعی خود با آن روبرو می‌شوند. مسئولیت‌هایی که بی...
۸ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

فان تایم قسمت هشتم

یکی از بخش های پرطرفدار برنامه ی ما قسمت هایی هستش که بامزه ترین اتفاقات ورزشی رو برای شما از سرتاسر اینترنت پخش میکنیم. این قسمت هم...