برچسب: کوه

۴۳_به وقت آرامش بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت چهل و سوم

در این قسمت از برنامه «به وقت آرامش» لحظاتی نفسگیر از یک طبیعت بکر بدون هیچ کم وکسری رو مبینین. طبیعتی که کلمات برای توصیفش ناقصن. ف...
۳۶ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش – قسمت سی و ششم

بیایید تو قسمت ۳۶ برنامه ی “به وقت آرامش” از زندگی شهری فاصله بگیریم,از اینهمه دود و دم و ترافیک! از اینهمه مشغله های فک...
۱۲ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش قسمت دوازدهم

شاید در نگاه نخست این تصاویر شاید شما را به یاد سرزمین‌های سبز کشور اسکاتلند بیاندازد. اما در این قسمت برنامه‌ی به وقت آرامش، قصد دا...
۱۱ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش قسمت یازدهم

سکوت کویر آرامشی حقیقی است. نوازش شن‌های داغ و روان کویر در حالی که در سکوت به منظره‌های بی‌بدیل آن می‌نگری، گویی کمی از آرامش کویر...
۴ بعدا مشاهده کنیداضافه شد

به وقت آرامش قسمت چهارم

و این هم چهارمین قسمت از “به وقت آرامش”. دریا سرچشمه حیات است و نماد زندگی. نظاره کردن اولین پرتو خورشید صبحگاهی و تلاقی...